Home
Memorabilia NPA Outdoor
Media Room
Videos
Events
Publications
Memorabilia
Tenders
RTI
IPS Directory
Useful Links
Untitled Document

Best Outdoor Probationer of various batches  

Best Outdoor Probationers

RR Year Name Cadre
27 1974 P.S. Gill Jammu & Kashmir
28 1975 P.P.S. Sidhu Uttar Pradesh
29 1976 U.S.Dutt Bihar
30 1977 R.N.Sawani Tamil Nadu
31 1978 J Choudhury Assam & Meghalaya
32 1979 S.N.Singh Uttar Pradesh
33 1980 Rajiv Jain Bihar
34 1981 Rajiv Mehta Assam & Meghalaya
35 1982 K.R. Singh Punjab
36 1983 R.K. Pachnanda West Bengal
37 1984 Francis J.A. Aranha Maharashtra
38 1985 Jacob THomas Kerala
39 1986 Rajiv Trivedi Andhra Pradesh
40 1987 Sanjeev Kumar Singh Madhya Pradesh
41 1988 S L Thaosen Madhya Pradesh
42 1989 Sanjay Kundu Himachal Pradesh
43 1990 Sandeep Salunke Uttar Pradesh
44 1991 Alok Sharma Uttar Pradesh
45 1992 H.S.Sidhu Punjab
46 1993 A.S.Chawla Haryana
47 1994 Vinayak Prabhakar Apte Andhra Pradesh
48 1995 Satinder Pal Singh Himachal Pradesh
49 1996 Ajay Kumar Nand West Bengal
50 1997 Clay Khongsai Manipur & Tripura
51 1998 Vivek Sharma Madhya Pradesh
52 1999 Vipul Kumar Karnataka
53 2000 Dr. Chhering Dorje Jammu & Kashmir
54 2001 Vineet Brij Lal Andhra Pradesh
55 2002 Subramanyeswara Rao Karnataka
56 2003 Ashish Choudhary Jammu & Kashmir
57 2004 Gaurav Srivastava Rajasthan
58 2005 Karma Phuntsho Royal Bhutan Police
59 2006 Sisir Chhettri Royal Bhutan Police
60 2007 Seju P Kuruvilla Bihar
61 2008 Akhilesh Kumar Singh Maharashtra
62 2009 Kartik Kashyap Gujarat
63 2010 Deshmukh Paris Anil Rajasthan
64 2011 Aravindhan P Tamilnadu
65 2012 Bhaaskaran R Andhra Pradesh
66 2013 Haribalaji.N Maharashtra
67 2014 M.Sree Abhinav Tamil Nadu
 
 
Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |    Disclaimer  |  Copyright Policy